کتاب لغات کارهای روزانه – My Daily Routine In Korean

my daily routine

در این کتاب با لغاتی که روزمره با آن ها سرو کار دارید آشنا میشوید و چون کتاب مصور است باعث یادگیری سریعتر خواهد شد.

این کتاب یک کتاب فوق العاده از مجموعه ی کره ای ، تاک تو می این کرین میباشد.

 

این کتاب به صورت رایگان برای دانلود گذاشته شده است.

هزینه ی اینترنت برای دانلود این کتاب بدلیل داخلی بودن لینک دانلود ، نیم بها محاسبه میشود

از باز نشر این کتاب بدون ذکر منبع بشدت بپرهیزید.

رایگان – خرید