لیست لغات تاپیک مقدماتی (تاپیک 1) _ List of all vocabulary for Topik I

این لیست بصورت کاملا ساده با معانی انگلیسی برای کسانی مناسب است که قصد شرکت در امتحان تاپیک مقدماتی (تاپیک 1 _ سطح 1 و 2 ) را دارند.

این لیست ، لیست تمام لغاتی است که طی سالیان در امتحان تاپیک پرتکرار بوده اند.

خواندن این لیست پیش نیازی برای لغات تاپیک متوسطه و پیشرفته نیز است.

دانلود