کتاب کره ای گرامر این یوز سطح مقدماتی – Korean Grammar In Use For Beginner

korean in use

کتاب گرامر این یوز یه مجموعه ی سه جلدی هست که در هر جلد به توضیح گرامر های لازم در هر سطح (مقدماتی – متوسطه – پیشرفته) میپردازد.

لازم به ذکر است که برای مطالعه جلد مقدماتی به پیش زمینه ای نیاز دارید و الفبا نیز در این کتاب آموزش داده نمیشود.

نکته ای که باید یاد اور شد آن است که این کتاب فقط در مورد اموزش گرامر است و لغات آموزش داده نمیشود.

این کتاب را میتوان در کنار کتاب آموزشی مانند یانسی و 2000 لغت مطالعه کرد.

 

دانلود