دانلود کتاب گرامر ایهوا 1-1 — Ewha 1-1

دانشگاه ایهوا یکی از پنج دانشگاه برتر کره است.
که در دپارتمان زبان های خارجه این دانشگاه به دانشجویان غیرکره ای آموزش زبان کره ای داده میشود.
مجموعه آموزش زبان این دانشگاه شامل 9 جلد کتاب گرامر و کتاب های ورک بوک است.
جلد اول کتاب گرامر ایهوا شما را با مکالمه ها ، آموزش های مناسب گرامر و لغات و تکالیف مختلف در سطح مبتدی یاری میکند.
بعد از پایان آموزش این کتاب شما قادرید چندین مکالمه ی پایه مختلف بسازید و متوجه بسیاری از مکالمات روزمره شوید.

کتاب ایهوا نسبت به کتاب یانسی از توضیحات و تمرین های کمتری برخوردار است.

دانلود