کتاب کره ای هر روز یک ضرب المثل – Everyday Korean Idiomatic Expressions

Everyday Korean Idiomatic Expressions

در این کتاب با ضرب المثل های کاربردی و نحوه ی استفاده ی آن ها آشنا میشوید

دانلود