یانسی گرامر 1-2 Yonsei

دانشگاه یانسی یکی از سه دانشگاه برتر کره است.
که در دپارتمان زبان های خارجه این دانشگاه به دانشجویان غیرکره ای آموزش زبان کره ای داده میشود.
مجموعه آموزش زبان این دانشگاه شامل 12 جلد کتاب گرامر و 4 جلد کتاب ریدینگ است.
جلد سوم کتاب گرامر یانسی شما را با مکالمه ها ، آموزش های مناسب گرامر و لغات و تکالیف مختلف در سطح متوسط یاری میکند.
بعد از پایان آموزش این کتاب شما قادرید چندین مکالمه ی به نسبت طولانی تری بسازید و متوجه بسیاری از مکالمات روزمره شوید.

دانلود